Matrícula de continuació

El doctorand ha de formalitzar la matrícula de continuació cada curs acadèmic en el termini que es marqui.

L'any acadèmic per a un alumne de doctorat va de l'1 d'octubre al 30 de setembre següent.

La matrícula de continuació es fa per Acadèmic, excepte la dels alumnes de continuació de doctorat que havien iniciat el programa abans de l’any acadèmic 2021-22, que és per UIBdigital > Formació > Matrícula > Automatrícula.

No és necessari presentar cap documentació per a la matrícula de continuació.

En cas que tingueu una sol·licitud de pròrroga pendent de resolució, haureu d’esperar que es resolgui. Si el període de matrícula ha finalitzat, heu de contactar amb els serveis administratius mitjançant l'adreça electrònica <escoladedoctoratarrobauib.es>.

Perquè es pugui procedir a la defensa de la tesi, l'alumne ha d'efectuar prèviament la matrícula de continuació del curs corresponent i ha d'abonar la taxa de dret a examen prevista al decret de taxes.