Ajuts per a la Mobilitat Docent als Estudis Oficials de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

Ajuts UIB


Segona resolució publicada (23/12/2022)


Presentació

La Universitat de les Illes Balears, a traves del seu Vicerectorat de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, convençuda de la importància que tenen les nostres titulacions en el progrés científic, la investigació, l'excel·lència formativa i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha aportat el finançament necessari per a crear uns Ajuts per a la Promoció de l'Excel·lència enfocats a encoratjar i facilitar la mobilitat de docents de fora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que poden contribuir a la millora constant dels estudis oficials de postgrau de la UIB.

Aquests ajuts seran gestionats pel Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB), que rebran les sol·licituds i establiran les comissions adients per a resoldre'ls amb base a aquesta convocatòria.

Bases

Bases de la convocatòria

Sol·licituds

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca.

Termini

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 10 d'abril de 2023, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, i n'hi haurà tres resolucions al llarg d'aquest període.

Resolució

Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, o persona en qui delegui, i els equips directius del CEP i de l'EDUIB. Aquesta comissió es reunirà en torn al 19 de setembre de 2022, 19 de desembre de 2022 i el 17 d'abril de 2023. A cada una d’aquestes reunions s'avaluaran i resoldran les sol·licituds que hagin arribat fins a quatre dies hàbils abans de la reunió de la comissió.

Les resolucions d'aquestes convocatòries es publicaran a les planes web del CEP i de l'EDUIB i es comunicaran per correu electrònic als sol·licitants.

Primera resolució publicada 23/09/2022

Segona resolució publicada 23/12/2022

Segona resolució després del recurs extraordinari publicada 12/01/2023

Documents

Bases de la convocatòria

Les sol·licituds es faran telemàticament a l’enllaç: <https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca>.

Dates

Publicació de la convocatòria
01/09/2022
Finalització del termini de presentació de sol·licituds
10/04/2023
Publicació de la resolució
23/09/2023 primera
23/12/2022 segona