Escoltar

Beca Iberoamèrica. Santander Recerca

Becas Santander-Iberoamérica


Resolució Resolucions de les beques publicades (06/07/2020)
 


El programa de "Beques Iberoamèrica. Santander Investigació" preten reforçar la mobilitat i intercanvi d'alumnes de doctorat i joves professors i investigadors i alumnes de doctorat entre universitats i centres d'investigació iberoamericans per tal de promoure l'actualització de el nivell de coneixements dels participants, l'aprenentatge de noves tècniques i mètodes i la consolidació de vincles acadèmics.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha resultat adjudicatària d'una beca, la dotació és de 5.000 € (cinc mil euros) i, en base a les característiques de el programa "Beques Iberoamèrica. Santander Investigació ", estableix la present convocatòria.

Pàgina del Banco Santander per realitzar el registre previ: http://www.becas-santander.com/  oberta des de 4 de novembre de 2019 i finalitza el dia 03 de juny de 2020, a les 24.00 hrs, hora peninsular espanyola.

Per ampliar la informació consultin les bases de la convocatòria d'aquesta beca.

El termini per a presentar sol·licituds és: des del dia de la seva publicació fins al 03 de juny de 2020.

El formulari de sol·licitud, així com la resta de documentació, podrà presentar-se:

  • Per a alumnat:
  • Per a professors i investigadors de la UIB i centres propis i mixts
    • Annex 1 [PDF] [WORD]: formulari de sol·licitud de la beca
    • Registre general de la UIB en l'edifici Son Lledó (dirigit a la OSR).

Resolucions:

Per a alumnat: