Convocatòria del programa Erasmus+ pràctiques per a mobilitat d'alumnes de doctorat de la uib per als anys 2022 i 2023 - SRI

Erasmus+ Practiques Mobilitat doctorat - SRI

Presentació

Aquesta convocatòria té per objecte oferir 15 places de mobilitat perquè els alumnes de doctorat de la UIB facin un període de formació pràctica, amb ple reconeixement acadèmic, en una empresa, institut o centre de recerca, laboratori, organització o qualsevol altre lloc de treball pertinent d'un altre país participant dels 27 Estats membre de la Unió Europea, països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i països candidats, com són Turquia, Sèrbia i la República de Macedònia del Nord, en el marc del programa de mobilitat europeu ERASMUS +.

En aquesta convocatòria, hi poden participar únicament els alumnes dels programes oficials de doctorat de la UIB.

Bases

Bases de la convocatòria

Imprès de sol·licitud

S'ha de presentar la sol·licitud (format WORD - format PDF) al Registre General de Cas Jai o de Son Lledó en el termini mínim d'un mes abans de l'activitat i ha d'incloure la documentació següent:

  • Imprès de sol·licitud
  • Fotocòpia del DNI/NIE
  • Informe favorable del director de la tesi i del coordinador del doctorat pertinent
  • Certificat acreditatiu del nivell B1 de l'idioma requerit
  • Learning Agreement for Traineeship, degudament signat per totes les parts

No s'acceptarà cap sol·licitud que no presenti la documentació requerida en el termini i forma establerts a la convocatòria.

Termini de presentació

La convocatòria es mantindrà oberta sempre i les sol·licituds seran avaluades cada dos mesos.
Finalització dels terminis per presentar les sol·licituds:

Primer termini
30 d'abril 2022
Segon termini
30 de juny 2022
Tercer termini
31 d'agost 2022
Quart termini
31 d'octubre 2022
Cinquè termini
23 de desembre 2022
Sisè termini
28 de febrer de 2023
Setè termini
30 d'abril de 2023
Vuitè termini
30 de juny de 2023