Tesis Doctorals

D'acord amb la normativa vigent, tots els doctors poden consultar les tesis dipositades en l'Escola de Doctorat en el termini establert de dipòsit de 10 dies naturals i presentar observacions, si escau.

Dipòsit de tesis doctorals