Doctorat en Educació

Any acadèmic 2021-22

Professorat

Equips del programa de doctorat

Informació de la memòria verificada de l'estudi (Data de verificació: 25/09/2013)

Equip 1

Línies de recerca: Alfabetització Informacional en Educació, Ciències Socials Aplicades a l'Educació i a la Formació, Didàctica, Educació i Interpretació Ambiental, Educació Inclusiva, Organització Educativa, Models, Mètodes i Tècniques de Recerca en Ciències de l'Educació i Pedagogia Social

Avaladors del programa

Dra. Forteza Forteza, María Dolores
Universitat de les Illes Balears
Dr. Salinas Ibáñez, Jesús María
Universitat de les Illes Balears
Dr. Sureda Negre, Jaume
Universitat de les Illes Balears

Professorat participant

Dr. Casero Martínez, Antonio
Universitat de les Illes Balears
Dra. Juan Garau, Maria
Universitat de les Illes Balears
Dr. Muntaner Guasp, Juan Jorge
Universitat de les Illes Balears
Dr. Oliver Trobat, Miquel Francesc
Universitat de les Illes Balears
Dra. Salazar Noguera, Joana
Universitat de les Illes Balears
Dra. Salvá Mut, Francisca
Universitat de les Illes Balears
Dra. Sureda García, Inmaculada
Universitat de les Illes Balears

Equip 2

Línies de recerca: Ciències Socials Aplicades a l'Educació i a la Formació, Avaluació de Programes i Serveis Socials i Educatius i Promoció del Benestar, Educació en Hàbits de Vida Saludables, Educació Musical i de l'Expressió Plàstica, Història de l'Educació i del Pensament Pedagògic, Models, Mètodes i Tècniques de Recerca en Ciències de l'Educació, Pedagogia Social i Teoria de l'Educació

Avaladors del programa

Dr. Colom Cañellas, Antonio Juan
Universitat de les Illes Balears
Dra. Orte Socías, María del Carmen
Universitat de les Illes Balears
Dr. Sureda Garcia, Bernat
Universitat de les Illes Balears

Professorat participant

Dr. Borràs Rotger, Pere Antoni
Universitat de les Illes Balears
Dra. Comas Rubí, Francisca
Universitat de les Illes Balears
Dr. March Cerdà, Martí Xavier
Universitat de les Illes Balears
Dr. Palou Sampol, Pere
Universitat de les Illes Balears
Dr. Ponseti Verdaguer, Francisco Javier
Universitat de les Illes Balears
Dr. Rincón Verdera, Juan Carlos
Universitat de les Illes Balears
Dr. Vidal Conti, Josep
Universitat de les Illes Balears

Equip 3

Línies de recerca: Ciències Socials Aplicades a l'Educació i a la Formació, Psicologia del Desenvolupament, Psicologia de l'Educació i Orientació Psicopedagògica, Estudis de Gènere en Educació, Models, Mètodes i Tècniques de Recerca en Ciències de l'Educació, Pedagogia Social i Psicologia del Llenguatge

Avaladors del programa

Dra. Aguilar Mediavilla, Eva María
Universitat de les Illes Balears
Dr. Ballester Brage, Luis
Universitat de les Illes Balears
Dra. Manassero Mas, María Antonia
Universitat de les Illes Balears

Professorat participant

Dra. Bosch Fiol, Esperanza
Universitat de les Illes Balears
Dr. Casadesús Bordoy, Francisco José
Universitat de les Illes Balears
Dra. Ferrer Pérez, Victoria Aurora
Universitat de les Illes Balears
Dra. García Buades, Esther
Dr. García Mas, Alejandro
Universitat de les Illes Balears
Dra. Gotzens Busquets, Concepción
Dra. Touza Garma, María del Carmen
Universitat de les Illes Balears

Professorat de la UIB per aquest programa

Dr. Adrover Roig, Daniel
Dra. Aguilar Mediavilla, Eva María
Dr. Aguiló Pons, Antonio
Dra. Álvarez García, Olaya
Dr. Alzina Seguí, Pere Jaume
Dr. Amer Fernández, Joan Alfred
Dr. Ballester Brage, Luis
Dr. Bennàsar Roig, Antonio José
Dra. Berbel Gómez, Noemy
Dr. Bordoy Fernández, Antonio
Dr. Borràs Rotger, Pere Antoni
Dra. Bosch Fiol, Esperanza
Dra. Buil Legaz, Lucía
Dra. Calvo Sastre, Ana María
Dr. Campos Vidal, José Francisco
Dra. Caro Blanco, Fernanda
Dr. Casadesús Bordoy, Francisco José
Dr. Casero Martínez, Antonio
Dr. Colom Cañellas, Antonio Juan
Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc
Dra. Comas Rubí, Francisca
Dra. De la Iglesia Mayol, Begoña
Dra. Ferrer Pérez, Victoria Aurora
Dra. Forteza Forteza, María Dolores
Dr. Fullana Puigserver, Pere
Dr. García Mas, Alejandro
Dr. Gelabert Gual, Llorenç
Dra. Gomila Grau, Maria Antònia
Dra. Juan Garau, Maria
Dra. Manassero Mas, María Antonia
Dr. March Cerdà, Martí Xavier
Dr. Montaño Moreno, Juan José
Dra. Morey López, Mercedes
Dr. Muntaner Guasp, Juan Jorge
Dr. Muntaner Mas, Adrià
Dra. Negre Bennásar, Francisca
Dr. Oliver Torelló, Josep Lluís
Dr. Oliver Trobat, Miquel Francesc
Dra. Orte Socías, María del Carmen
Dr. Palou Sampol, Pere
Dra. Pascual Barrio, María Belén
Dra. Payeras Llodrá, Margarita
Dra. Paz Lourido, Berta
Dr. Pérez Castelló, José Antonio
Dra. Pérez Garcias, Adolfina
Dra. Petro Balaguer, Ana Belén
Dra. Pinya Medina, Carme
Dr. Ponseti Verdaguer, Francisco Javier
Dra. Pozo Gordaliza, Rosario
Dra. Quesada Serra, Victoria
Dr. Quetgles Pons, Bartomeu
Dra. Quintana Murci, Elena
Dra. Ramis Palmer, María Carmen Dolores
Dr. Riera Clapés, Juan Vicente
Dr. Rincón Verdera, Juan Carlos
Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel
Dra. Rosselló Ramon, Maria Rosa
Dr. Ruiz Aguilera, Daniel
Dra. Salazar Noguera, Joana
Dr. Salinas Ibáñez, Jesús María
Dra. Salvá Mut, Francisca
Dr. Servera Barceló, Mateu
Dr. Sesé Abad, Alberto José
Dr. Sureda Garcia, Bernat
Dra. Sureda García, Inmaculada
Dr. Sureda Negre, Jaume
Dr. Tirado Ramos, Miguel Ángel
Dra. Touza Garma, María del Carmen
Dra. Valriu Llinàs, Caterina
Dr. Vázquez Alonso, Ángel
Dr. Verger Gelabert, Sebastià
Dr. Vidal Conti, Josep
Dra. Zaforteza Lallemand, Concepción

Altre professorat del programa

Dr. Batle Lorente, Francisco Julio
Dra. Castelló Gómez, María Esmeralda
Instituto de investigaciones biológicas Clemente Estable
Dra. de Castro Peraza, María Elisa
Universidad de la Laguna
Dra. Esteve Ruescas, Olga
Universitat Pompeu Fabra
Dr. Fernández del Valle, Jorge
Universidad de Oviedo
Dra. Galdames Paredes, Ana María
Dra. García Buades, Esther
Dra. García Taibo, Olalla
Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez
Dra. Gotzens Busquets, Concepción
Dra. Martín Lobo, Pilar
Dra. Montoro Medina, Ana Belén
Universidad de Granada
Dr. Pérez Herrero, Julio César
Universidad de Alcalà
Dr. Rodríguez Fuentes, Antonio
Dr. Serra Olivares, Jaime
Universidad de Castilla la Mancha