Escoltar

Doctorat en Psicologia

Any acadèmic 2017-18

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
  • Roca Bennasar, Miguel Ángel
Secretari
  • Servera Barceló, Mateu
Personal Docent i Investigador
  • Gili Planas, Margarita Inés
  • Manassero Mas, María Antonia
  • Tortella Feliu, Miquel Rafel
Alumna
  • Homar Covas, Clara

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions dels CGQs.

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria del títol oficial 09/10/2014

Tesis llegides

Any Tesis llegides
2018
  • Estudio sobre la prevalencia del desgaste por empatía (compassion fatigue) en los/as trabajadores/as sociales de los Centros de Servicios Sociales de Mallorca
  • La generación de confianza en la práctica de la Mediación Familiar: ¿Por qué las partes confían en los mediadores?
2016
  • "Análisis de la validez de constructo y predictiva de la dimensión Sluggish Cognitive Tempo en la infancia"