Escoltar

Doctorat en Educació

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

El programa de Doctorat en Educació es dirigeix a la formació d'investigadors amb un alt grau d'especialització professional, amb un èmfasi especial en la metodologia i les tècniques de la investigació en Educació, que desemboca en la tesi doctoral.

Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de forma que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral.

Aquests estudis permeten obtenir el títol de doctor.

Què hi aprendràs?

El doctorand es formarà en l’àmbit de la recerca en Educació a través d'activitats metodològiques, assistències a jornades i congressos, redacció d'informes científics, mobilitat, etc., i en competències bàsiques de recerca, alhora que dissenya i porta a terme una recerca que finalment ha de poder comunicar de manera oral i escrita en la presentació de la tesi doctoral.

Per tant, en aquest camp, els alumnes aprendran a desenvolupar un projecte d’investigació treballant en un grup de recerca, a analitzar dades, extreure conclusions i comunicar-les en un àmbit professional o més divulgatiu. També adquiriran les eines que els permetran continuar formant-se la resta de la seva vida professional.

L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en els diversos àmbits de l'Educació. Per tant, està orientat a formar estudiosos i professionals en investigació de l'Educació des de qualsevol perspectiva: didàctica, curricular, social, metodològica, històrica, institucional, professional, tecnològica, antropològica, comparada, psicològica, etc.

El Doctorat en Educació està enfocat perquè l'alumnat adquireixi les competències que li permetin planificar, desenvolupar, defensar i difondre un treball de recerca educativa.
 

Què podràs fer en haver acabat?

Els futurs doctors en Educació seran capaços de dur a terme una carrera investigadora en centres de recerca o de seguir una carrera acadèmica compaginant recerca i docència en universitats. També podran fer recerca aplicada en projectes d'R+D+I en institucions públiques o empreses del sector de l’Educació o bé fer tasques d’assessorament o consultoria en l’àmbit de l’Educació.

Viatja i aprèn

El Doctorat en Educació et dona la possibilitat de fer estades formatives nacionals o internacionals a través de beques ERASMUS específiques, de les connexions internacionals dels grups de recerca participants, o d’altres beques que ofereix l’Escola de Doctorat o el Servei de Relacions Internacionals.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Eva María Aguilar Mediavilla
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
20 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Eva María Aguilar Mediavilla
Secretari
Francisca Comas Rubí
Professors
  • Bernat Sureda García
  • Jaume Sureda Negre
  • Maria Antònia Manassero Mas
  • Pere Palou Sampol
  • Francisca Salvá Mut

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98