Escoltar

Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)

Any acadèmic 2019-20

Dades i indicadors

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Alumnat d'inici 2 3 0 2 0 0
Alumnat matriculat 2 4 2 4 4 2
Tesis llegides 0 1 0 0 1 0

Tesis llegides

Enllaç al repositori institucional (DSPACE) per aquest programa.

Any Tesis llegides
2019
  • Essays on the banking sector: capital structure, productivity and bank restructuring
2016
  • "Analysis and relations between organizational factors, company performance and risk level on site at construction sector"

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

No hi ha informació relacionada amb aquest apartat