Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia

Any acadèmic 2023-24

Consultau la informació corresponent a la nova versió del pla d'estudis que comença l'any acadèmic 2023-24.
Si vàreu iniciar l'estudi abans de l'any acadèmic 2023-24, consultau la versió corresponent.

Professorat