Programes de doctorat oficials 2015-16

L' Escola de Doctorat de la UIB té per objectiu fonamental l'organització dels estudis de doctorat i la seva gestió acadèmica.