Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments

Any acadèmic 2019-20

Pla Tutorial

La comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà un tutor per al sol·licitant (un cop sigui admès). El tutor serà un doctor amb experiència investigadora acreditada i que participa en el programa de doctorat. Dins dels sis mesos a partir de la primera inscripció, la comissió acadèmica del doctorat assignarà a cada estudiant un director de tesi, que pot o no ser el mateix que el tutor.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Josep Antoni Tur Marí
Secretària
Isabel Lladó Sampol
Professors
  • Adamo Valle Gómez
  • Ana Maria Proenza Arenas
  • Antoni Pons Biescas
  • Antoni Sureda Gomila
  • Jordi Pich Solé
  • Magdalena Gianotti Bauzà
  • Maria del Mar Bibiloni Esteva
  • Pilar Roca Salom
  • Sílvia Fernández de Mattos