Escoltar

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2019-20

Professorat

Equips del programa de doctorat

Informació de la memòria verificada de l'estudi (Data de verificació: 25/09/2013)
Cognició Humana

Línies de recerca: Psicologia cognitiva; Emoció i motivació; Percepció humana.

Avaladors del programa

Professorat participant:

Neuropsicologia Clínica

Línies de recerca: Psicologia experimental; Neurociència cognitiva dels processos superiors; Neurociència de l'envelliment cognitiu; Neuropsicologia clínica.

Avaladors del programa:

Professorat participant:

  • Darriba Dominguez, Álvaro
Trets derivats humans

Línies de recerca: Evolució humana; Apomorfies humanes: Llenguatge, Estètica, Moral
Cultura humana; Política: Diversitat i Globalització.

Avaladors del programa:

Professorat participant: