Escoltar

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2019-20

Dades i indicadors

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Alumnat d'inici 3 6 6 12 4 1
Alumnat de continuació 0 3 7 13 23 20
Tesis llegides 0 0 0 0 2 1

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Enric Munar Roca
Secretari
Jaume Rosselló Mir
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Pendent

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació Informe final de verificació 29/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 29/12/2012

Tesis llegides

Any Tesis llegides
2019
  • Cognitive Mechanisms related to Preference for Curvature
  • Rompiendo silencios en la unidad de cuidados intensivos. Fenomenología de la comunicación con personas intubadas. Perspectivas de los usuarios, familiares y profesionales de enfermería
2018
  • Cambios en las dinámicas de trabajo en equipo en una unidad de hospitalización, a través de una Investigación Acción Participativa
  • Person-Centered Approximation To Psychoses: Effectiveness And Outcomes
  • Varieties of empathy in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus)