Escoltar

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2020-21

Dades i indicadors

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Alumnat d'inici 3 6 6 12 4 1 2
Alumnat matriculat 3 9 13 25 27 21 21
Tesis llegides 0 0 0 0 2 1 2

Tesis llegides

Enllaç al repositori institucional (DSPACE) per aquest programa.

Any Tesis llegides
2020
  • The second-personal dimension of our moral psychology.
2019
  • Cognitive Mechanisms related to Preference for Curvature
  • Intentional interaction and theory of mind: a second personal approach
  • Rompiendo silencios en la unidad de cuidados intensivos. Fenomenología de la comunicación con personas intubadas. Perspectivas de los usuarios, familiares y profesionales de enfermería
2018
  • Cambios en las dinámicas de trabajo en equipo en una unidad de hospitalización, a través de una Investigación Acción Participativa
  • Person-Centered Approximation To Psychoses: Effectiveness And Outcomes
  • Varieties of empathy in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus)

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Enric Munar Roca
Secretari
Jaume Rosselló Mir
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Pendent

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2018-19) 11/12/2019
Verificació Informe final de verificació 29/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 29/12/2012