Doctorat en Economia Aplicada

Any acadèmic 2021-22

Branca de coneixement

Any d'inici
2014-15

Coordinador/a de la titulació de la UIB

Caràcter

Existeix la possibilitat d'oferir aquest estudi com a doble titulació de doctorat amb la Universitat Russa de l'Amistad dels Pobles (Moscou). FAQ: Què és una doble titulació?


Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu de la tutela per any acadèmic

210,00¤

Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤

Preus regulats pel BOIB Núm 096 - 13/juliol/2019 (en format PDF)