Doctorat en Economia Aplicada

Any acadèmic 2021-22

Professorat

Equips del programa de doctorat

Equip 1

Línies de recerca: Economia del Medi ambient i Economia del Turisme

Avaladors del programa

Dr. Manera Erbina, Carles Pau
Universitat de les Illes Balears
Dr. Riera Font, Antoni
Universitat de les Illes Balears
Dr. Rosselló Nadal, Jaume
Universitat de les Illes Balears

Professorat participant

Dr. Bujosa Bestard, Ángel
Universitat de les Illes Balears
Dr. Capó Parrilla, Francisco Javier
Universitat de les Illes Balears
Dra. Morey Tous, Antònia
Universitat de les Illes Balears
Dra. Torres Figuerola, Catalina Maria
Universitat de les Illes Balears

Equip 2

Línies de recerca: Econometria i Economia del Turisme

Avaladors del programa

Dr. Alegre Martín, Joaquín
Universitat de les Illes Balears
Dr. Del Barrio Castro, Tomás
Universitat de les Illes Balears
Dr. Sansó Rosselló, Andreu
Universitat de les Illes Balears

Professorat participant

Dra. Cladera Munar, Magdalena Concepción
Universitat de les Illes Balears
Dr. Nilsson -, Jan Olof William
Universitat de les Illes Balears
Dr. Pou Garcias, Llorenç
Universitat de les Illes Balears
Dr. Sastre Albertí, Francisco
Universitat de les Illes Balears

Equip 3

Línies de recerca: Economia del Benestar i Economia del Turisme

Avaladors del programa

Dr. Lozano Ibáñez, Francisco Javier
Universitat de les Illes Balears
Dr. Ramos Mir, Vicente
Universitat de les Illes Balears
Dr. Rey-Maquieira Palmer, Javier
Universitat de les Illes Balears

Professorat participant

Dra. De Freitas Fernandes, Jenny Carolina
Universitat de les Illes Balears
Dr. Groizard Cardosa, José Luis
Universitat de les Illes Balears
Dr. Spadaro Giardina, Amedeo
Universitat de les Illes Balears
Dra. Tirado Bennasar, María de los Dolores
Universitat de les Illes Balears
Dra. Valle Valle, Elisabeth
Universitat de les Illes Balears