Doctorat en Economia Aplicada

Any acadèmic 2021-22

Dades i indicadors

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Alumnat d'inici 4 7 6 4 7 3
Alumnat matriculat 4 10 11 11 15 11
Tesis llegides 0 1 0 0 2 0

Tesis llegides

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

Any Tesis llegides
2021
 • Essays on Macroeconomic Dynamics: a Classical-Keynesian Approach
2020
 • Three essays on peer-to-peer markets: the case of Airbnb.
2019
 • New contributions on the determinants of International Tourism Demand: Weather, Travel Diseases and Income
 • Utilización de datos masivos para la evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud
2015
 • "Challenges in Economic Valuation of Wetland Protection under Climate Change Impacts"

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Riera Font, Antoni
Secretari
Bujosa Bestard, Ángel
Personal Docent i Investigador
 • Cardona Coll, Daniel
 • De Freitas Fernandes, Jenny Carolina
 • Groizard Cardosa, José Luis
 • Jacob Escauriaza, Marta
 • Manera Erbina, Carlos Pablo
 • Nilsson, Jan Olof William
 • Ramos Mir, Vicente
Personal d'Administració i Serveis
Hernández Guerra, M. Consolación
Alumna
Leoni, Veronica

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 14/04/2021
Acreditació Informe d'autoavaluació 21/10/2020
Seguiment Informe de seguiment extern 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 08/01/2018
Verificació Memòria del títol oficial 30/12/2012